AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Xankəndi

Şəhər haqqında məlumat


Şəhərə aid qeyri-maddi mədəni irs nümunələri