AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Arvad

Nümunənin reyestr kodu : DA0101000005

Nərgiz Məlik qızı Quliyeva

Ailəsi, uşağı olan, orta yaşlı, yaxud ahıl yaşlı qadınlara Azərbaycanda bəzən arvad deyə müraciət edirlər. Ailədaxili münasibətlərdə də, xüsusilə qərb bölgəsində nisbətən yetkin gəlinlər qayınanalarına “qayınanam arvad”, yaşlı kişilər həyat yoldaşlarına “ay arvad” – deyə müraciət edirlər. Xalq arasında hörmət mənasında da yaşlı qadınlara müraciət edərkən deyirlər: Xeyransa arvad, Nabat arvad və s. Qohumluq münasibətlərində də bu kimi hallar istisna deyil. Məsələn, Məhəmməd kişinin arvadı, Rəsulun qadını, yaxud arvadı və s. Qohumluq münasibətlərində isə kişinin qohumlarına kişi qohumları, qadının qohumlarına arvad qohumları deyirlər.