AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi aşıq sənətinin inkişafında xidmətləri olan aşıqların Azərbaycan Respublikasında 1984-cü ildən bəri fəaliyyət göstərən ya­ra­dıcılıq təşkilatıdır. Azərbaycan aşıqlarının IV Qurultayının (1984) qətnaməsi əsasında yaradılan Aşıqlar Birliyi bir müddət Mədəniyyət Nazirliyinin nəz­dində fəaliyyət göstərmiş, 1991-ci ildə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçə­rək müstəqil quruma çevrilmişdir. Aşıqlar Birliyinin təməlini qoyan xalq şairi Hüseyn Arif 1984-1992-ci illər arasında ona rəhbərlik edərək mədəni-təşkilatı fəaliyyəti istiqamətləndirmişdir. Bu müddət ərzində o, aşıqların sənət həyatı və sosial-məişət qayğıları ilə yaxından maraqlanmış, bir çox istedadlı sənətkarın vallarının, kitablarının buraxılmasına, ifalarının audio və video­lentlərə köçürülməsinə, mərkəzi mədəniyyət saraylarında yaradıcılıq ge­cə­lərinin, yubileylərinin keçirilməsinə nail olmuşdur.

Hüseyn Arifin dünyasını dəyiş­məsindən sonra təşkilatın fəaliyyətində durğunluq və pərakəndəlik ya­ranmışdır. 2008-ci il avqustun 29-da aşıqların V Qurultayı çağırılmış və Xalq şairi Zəlim­xan Yaqub təşkilatın sədri seçilmişdir. Bundan sonra Aşıqlar Birliyinin həya­tı canlanmışdır. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 2010-cu və 2014-cü illərdə Bakı­da Beynəlxalq Aşıq Festivalları keçirilmişdir. Ustad aşıqlara fəxri adlar verilmiş, təqaüdlər təyin edilmişdir. Aşıq sənətinin yaradıcılıq problemlərinə həsr edilmiş çoxsaylı elmi və mədəni-kütləvi tədbirlər, konsert proqramları mütə­madi olaraq keçirilməkdədir. Ustad sənətkarın yaradıcılığını əks etdirən audio və video disklər, antologiyalar, top­lular, şeir kitabları və foto-albomlar buraxılır.
 
2018-ci ilin 28 sentyabrında Aşıqlar Birliyinin VI qurultayı keçirilmişdir. 2016-2018-ci illər ərzində on bir aşığa Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı verilmişdir.
 
 Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin “Ozan” adlı elmi-mədəni toplusu və saytı (www.azerab.az) fəaliyyət göstərir. Qurumun 300-dən çox üzvü var. Birliyin Gəncə, Naxçıvan, Şa­maxı, Qazax, Gədəbəy, Tovuz və Kəlbəcər filialları fəaliyyət göstərir.
 
2016-cı ildən Aşıqlar Birliyinə Dövlət Mükafatı Laureatı, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı rəhbərlik edir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Türbə

Türbə sözü türk mənşəli olub, “türbət” – yəni, “duran” (“dayanan”) ev, “daimi ev” anlamına gəlir. Dünya memarlığının ən gözəl və möhtəşəm abidələri sırasında türbə adlanan memarlıq kompleksinin xüsusi yeri olmuşdur. Keçmişdə türbə – görkəmli müsəlman alimlərinin, vəliəhdlərin, hökmdar və hökmdar ailəsi üzvlərinin, dünya şöhrətli şair-mütəfəkkirlərin, əmirlərin, vəzir və hərbi rəhbərlər...

Ətraflı