AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Günün nümunəsi

Lavaş
Lavaş acıtmasız, bəzən də acıtmalı xəmirdən hazırlanan, sac və ya təndirdə bişirilən nazik yayılmış çörək növüdür. Hindistandan Mərakeşə qədər geniş bir ərazidə yayılmış bu çörək növü lavaş adı ilə məhz Qafqaz, Türkiyə, İran, Mərkəzi Asiya və Volqaboyu ərazilərdə tanınmışdır. Digər türk xalqlarında bu ... Ətraflı

Xəbərlər

Nazir müavini: Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin Dövlət Reyestri” portalı (www.intangible.az) mədəni irsimizin sistemli şəkildə qorunması və təbliği işinə töhfədir

Qloballaşan dünyada xalqların öz mədəni-mənəvi varlığını qoruması prioritet məsələdir. Çünki xalqın dili, adət-ənənələri, mədəni irsi onun milli identikliyinin əsas göstəricisidir. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini ...

Ətraflı

Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələri

Ətraflı axtarış

Məlumat Açar sözlər