AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Günün nümunəsi

Mərasim yeməkləri
Azərbaycanda mərasimlər mövsüm və məişət mərasimləri olmaqla iki qrupa ayrılır. Bu mərasimlər təyinatına, oynadığı rola görə bir-birindən fərqləndiyi kimi, bununla bağlı yemək süfrəsində də fərqli xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Əhalinin ayrı-ayrı sosial qruplarının iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq ... Ətraflı

Xəbərlər

Bakıda ikinci Azərbaycan xalq mahnıları festivalı başlayır

Bu gündən ölkəmizdə ikinci Azərbaycan xalq mahnıları festivalına start ...

Ətraflı

Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələri

Ətraflı axtarış

Məlumat Açar sözlər