AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Günün nümunəsi

Ağacişləmə
Azərbaycanda ağacişləmə sənətinin tarixən geniş yayılması zəngin və bol ağac materialına malik meşə sərvəti, yerli əhalinin ağacdan hazırlanan məişət avadanlığı və istehsalat alətlərinə tələbatı ilə əlaqədardır. Qarağac, palıd, göyrüş, vələs, cökə, dəmirağacı, yemişan, qoz və s. ağac növlərindən ev ... Ətraflı

Xəbərlər

Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva YUNESKO-nun Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyasında iştirak edir

2018-ci ilin 11 dekabr tarixində YUNESKO-nun Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin Parisdə keçirilən 12-ci sessiyası öz işinə başlamışdır. ...

Ətraflı

Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələri

Ətraflı axtarış

Məlumat Açar sözlər