AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Misgər Nəzər Əliyev

Azərbaycanın misgərlik paytaxtı hesab olunan Lahıc qəsəbəsində yaşayan, eləcə də müxtəlif növ sənətkarlıq sahəsində çalışan ustalar kifayət qədərdir. Belə ustalardan biri Azərbaycanda, eləcə də, dünyanın bir çox ölkələrində əl işləri ilə tanınan misgər Nəzər Əliyevdir.
 
Bu sənət Nəzər Əliyevə ata-babasından yadigar qalıb. Hər gün səhər saatlarında evindən çıxaraq, daşla döşənən, tarixin sirlərini özündə saxlayan dar küçələrdən keçərək, öz kiçik emalatxanasına gəlir. İxtisasca riyaziyyat müəllimi olan Nəzər Əliyev 50 ildir həvəslə qədim sənətin sirlərini öyrənir, misdən hazırladığı saysız-hesabsız əl işləri ilə hər kəsin diqqətini cəlb edir. Ustanın sözlərinə görə, misgərlik sənəti digər sənət növləri ilə müqayisədə bir qədər fərqli fəaliyyət növüdür. Bu günə kimi misgərin hazırlayıb satışa çıxardığı ən bahalı əl işi 5000 manata satılıb.
 
Usta qədim əl işlərini daim araşdırır, onların bəzənməsində istifadə olunan milli ornamentləri müəyyənləşdirir və əl işlərində istifadə edir. Nəzər Əliyevin misdən hazırladığı dolça, sərnic, güyüm, aşsüzən, çıraq və başqa məmulatlar Orta Asiya, Dağıstan, Gürcüstan, İran, Türkiyə və digər ölkələrdə də tanınır. Onun ən uğurlu əl işlərindən biri isə Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində keçirilmiş nar bayramında sərgilənən mis nar olub.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı