AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aşıq Qələndər

Qələndər Nadir oğlu Zeynalov 1961-ci il iyun ayının 16-da Gədəbəy rayonunun Hacıələkbərli kəndində anadan olub. 1968-ci ildə həmin kənddə orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub, 1978-ci ildə isə Dəyirmandağ kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib.

Usaq vaxtlarından saza-sözə böyük həvəsi olub. 1990-cı ildən etibarən bu sənətlə məşğul olmağa başlayıb. Sənətdə ustadı aşıq Söhbət İsmayılov olub. Sənətin incəliklərini 2 il müddətində ondan öyrənib. Daha sonra sənəti daha da dərindən öyrənmək üçün 4 il aşıq Yusif Quliyevə şəyird kimi qulluq edib.

Dəfələrlə respublikamızda keçirilən yubiley tədbirlərində, televiziya kanallarında çıxış edib, xarici ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətini layiqincə təmsil edib. Hazırda Bakıda yaşayıb fəaliyyət göstərir

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Mərasim yeməkləri

Azərbaycanda mərasimlər mövsüm və məişət mərasimləri olmaqla iki qrupa ayrılır. Bu mərasimlər təyinatına, oynadığı rola görə bir-birindən fərqləndiyi kimi, bununla bağlı yemək süfrəsində də fərqli xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Əhalinin ayrı-ayrı sosial qruplarının iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq gündəlik və ziyafət süfrələri bir-birindən kəskin fərqləndiyi halda, mərasim, xüsus...

Ətraflı