AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Dəmirçi Saday İsgəndərov

Mingəçevirdə dəmirçi kimi tanınan 63 yaşlı Saday İsgəndərov 50 ilə yaxındır ki, dəmirçiliklə məşğuldur. O, əslən Laçın rayonundandır. Laçın rayonu Ermənistan tərəfindən işğal olunduqdan sonra Mingəçevirə ailəsi ilə pənah gətirən usta Saday elə özünün dediyi kimi dəmirçilik sənətini bu bölgəyə gətirib: “Mən bu sənəti Qarabağdan gətirmişəm. Bu sənət mənə ata-babalarımdan keçib. Orta məktəbdə yaxşı oxumadığıma görə atam özü ilə məni dəmirçi dükanına gətirib, bu sənəti mənə öyrədib. Daha sonra məni ustad yanına qoydu. Sənətin bütün incəliklərini öyrəndim. Ustam məndən razılıq edəndə əlini başıma çəkərdi. İndi o gündən bu günə qədər bu peşəni davam etdirirəm”.
 
Usta Saday deyir ki, dəmir işi həm də imkan verir ki, usta özünü ifadə edə bilsin. Hərənin bir təxəyyülü, bir xəyal dünyası var. Amma əsl sənətkar öz gizli dünyasının bəzəklərini əl işinə yansıda bilsin. Saday usta onu da deyir ki, hər bir sənətin şablonu, standartı var. Əsl usta kimdənsə öyrənər, amma öz bildiklərini də ona əlavə edər.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı