AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Güyüm, sərnic, şamdan və tava nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 18, 2020 16:28 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan misgərlik sənətinə dair daha 4 ...

Ətraflı
Mədəniyyət Nazirliyinin ictimaiyyətə müraciəti geniş maraq doğurub

Sentyabr 18, 2020 10:12 Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin qorunması, təbliği, ölkəmizdə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişaf ...

Ətraflı
Misgərlik sənətinə dair daha dörd nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 07, 2020 15:56 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan badya, cam, dolça və qəhvədan ...

Ətraflı
Misgərlik sənətinə dair beş nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 02, 2020 16:08 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan aftafa, aşsüzən, qazan, məcməyi və ...

Ətraflı