AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
“Qələmkar”, “Memar” və “Nəqqaş” peşələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

İyun 29, 2020 16:10 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan daha 3 nümunənin – “Qələmkar”, “Memar” ...

Ətraflı
“Gönaşılama”, “Kürkçü” və “Məşşatə” peşələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

İyun 26, 2020 13:01 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan daha 3 nümunənin – “Gönaşılama”, ...

Ətraflı
Qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin elektron portalı yeni nümunələrlə zənginləşir

İyun 19, 2020 18:00 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan daha 5 nümunənin – “Tökməçilik”, ...

Ətraflı
Qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin elektron portalı yeni nümunələrlə zənginləşir

İyun 16, 2020 16:27 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan daha 5 nümunənin – “Xəzaşılama”, ...

Ətraflı