AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestri yeni nümunələrlə zənginləşir

Avqust 12, 2020 15:17 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan daha 5 nümunənin – bərbər, çayçı, ...

Ətraflı
Silahsazlıq sənətinə aid daha dörd nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

İyul 27, 2020 16:07 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan silahsazlıq sənətinə dair 4 nümunənin – ...

Ətraflı
Silahsazlıq nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

İyul 22, 2020 17:04 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan silahsazlığa dair altı nümunənin ...

Ətraflı
Diyarşünaslığa dair daha altı nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

İyul 20, 2020 17:15 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısına daxil edilmiş su nəqliyyat vasitələrinə dair altı ...

Ətraflı