AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Qusar rayon Mədəniyyət Mərkəzi

Qusar rayon Mədəniyyət Mərkəzinin tabeçiliyində 54 filial fəaliyyət göstərir. Filialların 14-ü mədəniyyət evi, 40-ı isə klublardır. Mərkəzin nəzdində 2 xalq kollektivi, 2 folklor qrupu və 5 dərnək vardır. Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti geniş və əhatəlidir. Dövlət tədbirlərinin, tarixi günlərin, müsabiqə və festivalların keçirilməsi, filialların fəaliyyətinə metodik köməkliyin göstərilməsi Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətini təşkil edir. Mərkəzin bədii özfəaliyyət kollektivləri müntəzəm olaraq rayonda yerləşən hərbi hissə və sərhəd kəndlərindəki zastavalarda əsgərlərin qarşısında çıxış edirlər.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Boz ay

Qışın fevralın 21-dən martın 21-nə qədər davam edən sonuncu mərhələsinin xalq arasındakı adı. Bu dövrün belə adlanması onun isti, soyuq, buludlu, yağışlı, küləkli keçməsi ilə bağlıdır. Boz ayın şıltaq təbiəti “boz ay bozara-bozara keçər” deyimində də qorunub saxlanmışdır. Həmin qeyri-müəyyənliyinə görə xalq onu boz ay, alaçalpo, ağlar-gülər, boş qış adlandırmışdır. Havanın Boz ayda b...

Ətraflı