AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Papaq ustası Yaqub Məmmədov

Papaqçı Yaqub Məmmədov Masallı rayonunun Boradigah qəsəbəsində yaşayır. 55 ildir papaqçılıqla məşğuldur. Yaqub kişi bu sənətin babasından atasına, atasından da ona əmanət olaraq ötürüldüyünü deyir. O da kiçik emalatxanasında ata-babalarından miras qalan bu qədim el sənətini böyük sevgi ilə yaşadır.
 
Usta, papaqları hazırlamaq üçün quzu dərisindən istifadə edir. Xammal üçün lazım olan dərilər Özbəkistandan gətirilir. Usta Yaqubun sözlərinə görə, müştərilərin əksəriyyəti milli papaqlara üstünlük verirlər. Onun tikdiyi papaqların sorağı Almaniya, Fransa və digər Avropa ölkələrindən gəlir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Novruz bayramı

Milli bayramlar hər bir xalqın milli kim​liyini formalaşdıran, onu dünyada tanıdan əsas ünsür​lərdən biridir. Bir çox xalqlar dünyada milli bayramları ilə tanınmaları da məhz bundan irəli gəlir. Bayram​ları bu qədər önəmli edən əsas səbəb milləti bütünləşdirməsi, varlı-kasıb, böyük-kiçik fərqi qoyma​dan toplumun bütün üzvlərini bir araya gətirməsidir. Azərbaycanda belə bayramlardan bir...

Ətraflı