AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Qablama, metal nimçə və satıl nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 25, 2020 16:15 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan misgərlik sənətinə dair daha 3 ...

Ətraflı
Sini və sərpuş nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 24, 2020 16:36 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan misgərlik sənətinə dair daha 2 ...

Ətraflı
Güyüm, sərnic, şamdan və tava nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 18, 2020 16:28 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan misgərlik sənətinə dair daha 4 ...

Ətraflı
Mədəniyyət Nazirliyinin ictimaiyyətə müraciəti geniş maraq doğurub

Sentyabr 18, 2020 10:12 Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin qorunması, təbliği, ölkəmizdə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişaf ...

Ətraflı