AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Folklor İnstitutunun Qarabağ folklorunun toplanması sahəsində gördüyü işlər

Noyabr 02, 2020 12:13 Bəzi tədqiqatçılar belə bir fikir söyləyirlər ki, təbiəti gözəl olan bölgənin folkloru da zəngin olur. Biz Qarabağ ...

Ətraflı
Hamam, hamam işçiləri və çayxana nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Oktyabr 27, 2020 14:30 Məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin elektron portalı hər gün yeni ...

Ətraflı
Qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin portalı yeni məlumatlarla zənginləşir

Oktyabr 22, 2020 16:32 Məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin elektron portalı hər gün yeni ...

Ətraflı
Mədəniyyət obyektlərinin oğurlanması və ya qeyri-qanuni ixracı ilə bağlı beynəlxalq onlayn konfrans keçirilib

Oktyabr 14, 2020 11:13 Mədəniyyət Nazirliyi oğurlanmış və ya qeyri-qanuni ixrac edilmiş mədəniyyət obyektlərinə dair UNIDRUA Konvensiyasının 25-ci ...

Ətraflı