AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Misgərlik sənətinə dair daha dörd nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 07, 2020 15:56 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan badya, cam, dolça və qəhvədan ...

Ətraflı
Misgərlik sənətinə dair beş nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 02, 2020 16:08 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan aftafa, aşsüzən, qazan, məcməyi və ...

Ətraflı
Əkinçilik alətlərinə dair dörd nümunənin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 01, 2020 15:31 Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan carcar, xış, kotan və vəl nümunələrinin ...

Ətraflı
Milli Kitabxana “Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü” adlı virtual sərgini təqdim edib

Avqust 26, 2020 15:38 M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü münasibətilə muğamsevərlər ...

Ətraflı