AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Qablama, metal nimçə və satıl nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb

Sentyabr 25, 2020 16:15

Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələri Dövlət Reyestrinin siyahısında yer alan misgərlik sənətinə dair daha 3 nümunənin – qablama, metal nimçə və satıl nümunələrinin məlumat bazası formalaşdırılıb. Məlumat bazasına nümunəyə dair xülasə, elmi ədəbiyyat, nümunənin pasportu, daşıyıcısı və yayılma coğrafiyası haqqında məlumatlar daxildir. Nümunələrin xülasələri AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhmən Əliyev tərəfindən hazırlanıb.

Həmin nümunələrlə aşağıdakı linklərdən tanış olmaq olar:

Günün nümunəsi

Daşyonan

Daşyonma bəsit istehsal formasından tutmuş monumental-dekorativ sənət səviyyəsinədək mürəkkəb inkişaf yolu keçən daşişləmə sənətkarlıq sahəsinə aiddir. Hörgü inşaat texnikasının meydana gəlməsi, yeni məişət və təsərrüfat vasitələrinə tələbatın artması nəticəsində daşişləmə sənətinin bənnalıq, daşyonma, şəbəkəçilik, həkkaklıq və s. kimi sahələri, peşə növləri yaranmışdır. Bu peşələr ara...

Ətraflı