AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

"Nənələr" folklor ansamblı

Bu halay qrupunun əsası 1970-ci ildə Lənkəran rayonunun Separadi kəndində dörd bacı tərəfindən qoyulmuşdur. Qrup 1997-ci ilə qədər “Bacılar” adı altında fəaliyyət göstərmiş, həmin tarixdən sonra “Nənələr” folklor ansamblı adlandırılmışdır. Ansambl hazırda altı üzvdən ibarətdir: Xanımbacı Quliyeva, Xanbibi Əzimova, Gülçöhrə Məmmədova, Gülbəzək Kərimova, Şərəf Məmmədov və Qızbəs Əhədova.
 
“Nənələr” ansamblının başçısı onun ilk qurucularından olan Qızbəs Əhədovadır. Halay qrupunun ən yaşlısının 76, ən cavanının 52 yaşı var. Qrupun ifasında çoxu Azərbaycan və bəziləri də talış dilində olan 100-ə qədər bayatı və mahnı var. Bunlara misal olaraq “Ay lolo”, “Gəl, gözəlim, naz eləmə”, “Mirvari gəlin”, “Almanı alma, gəlin”, “Yar bağa gəldi”, “Bulaq başında”, “Toyuna gəlləm, toyuna ay oğlan”, “Gəlin”, “Kinəlim-kinəlim”, “Aman ay bala ceyran”, “Maralı göndər bizə”, “Mən deyim sən yaz oğlan”, “Verin bizim gəlini”, “Xanımxanım, xanım bəylər qızı”, “Əllərə xına çəkərlər”, “Yar-yar”, “Can gülüm”, “Bülbüllər oxuyur”, “Mən bacısız necə qalım”, “Anam ağla, qəm saxlama” mahnılarının adını çəkmək olar.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı