AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Kəndirbaz Zaur İskəndərov

Azərbaycanda milli kəndirbazlıq məktəbinin nümayəndəsi olan Zaur İskəndərov 19 mart 1978-ci ildə Qubanın Aşağı Quc kəndində anadan olmuşdur. Bir qayda olaraq el şənliklərində, müxtəlif bayram və mərasimlərdə çıxış edir. Atası İskəndər İskəndərov ustad kəndirbaz olmuş, 8 yaşından başlayaraq sənətin incəliklərini Zaura və qardaşı Zəfərə öyrətmişdir. Zaurun əmisi Camaləddin Zalov, əmisi oğlanları Dövlət və  Ənvər peşəkar sirk artistləri kimi kəndir üzərində mürəkkəb hərəkətlər icra ediblər.

Zaur İskəndərov milli mədəniyyətimizi Azərbaycanın bölgələri ilə yanaşı, Fransada, İsveçrədə, Rusiyada, Türkiyədə, İranda, Türkmənistanda, Özbəkistanda şərəflə təmsil etmişdir. Hazırda Quba rayonunda yaşayan ustad kəndirbaz tez-tez müxtəlif bayram tədbirlərində çıxış edir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Boz ay

Qışın fevralın 21-dən martın 21-nə qədər davam edən sonuncu mərhələsinin xalq arasındakı adı. Bu dövrün belə adlanması onun isti, soyuq, buludlu, yağışlı, küləkli keçməsi ilə bağlıdır. Boz ayın şıltaq təbiəti “boz ay bozara-bozara keçər” deyimində də qorunub saxlanmışdır. Həmin qeyri-müəyyənliyinə görə xalq onu boz ay, alaçalpo, ağlar-gülər, boş qış adlandırmışdır. Havanın Boz ayda b...

Ətraflı