AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

"Şahnabat" xalq çalğı alətləri ansamblı

Qusar rayon Mədəniyyət Mərkəzində fəaliyyət göstərən “Şahnabat” xalq çalğı alətləri ansamblı 1971-ci ildə yaradılmışdır. Kollektivin rəhbəri Əməkdar mədəniyyət işçisi Nuviddin Cigərovdur. Kollektiv 5 nəfərdən ibarətdir. Ansambl 1988-ci ildən “Xalq kollektivi” adını almışdir. Kollektivin repertuarına Azərbaycan, ləzgi, türk və digər xalqların mahnıları daxildir. “Şahnabat” xalq kollektivi fəaliyyəti müddətində Moskvada “Azərbaycan mədəniyyəti günləri” tədbirində, II Ümumrespublika Festivalında,1989-cu ildə Dağıstanda azsaylı xalqların festivalında (1989-cu il), Türkiyədə “Türk müzik” festivalinda (1992-ci il) iştirak etmişdir. Dəfələrlə diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur

Əlaqəli nümunələr