AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Cəfərova Şərqiyyə (nağılçı)

Şərqiyyə Əli qızı Cəfərova 1946-cı ildə Saatlı rayonunun Hacıqasımlı kəndində anadan olub. Yeddinci sinfə qədər Hacıqasımlı kənd orta məktəbində oxuyub, daha sonra təhsilini Saatlı şəhə­rində qiyabi davam etdirib. Uzun müddət Saatlı rayon xəstəxanasında tibb bacısı işləyib.
 
Şərqiyyə Cəfərova yas məclislərini aparmasına baxma­yaraq, tək bir janr üzərində köklənməyib, olduqca zəngin re­per­­tuara malik­dir. Onun repertuarından sehrli nağıllar, dini na­ğıl­lar, novellavari nağıllar və qaravəllilərə dair maraqlı nümu­nələr, həmçinin lətifə­lər, pey­ğəmbərlər, dini şəxsiyyətlər haq­qında rəvayətlər yazıya alınmışdır. Ümumiyyətlə, Şərqiyyə Cəfərovadan 24 nağıl, 10 əfsanə və rəvayət, 6 lətifə toplanmışdır.
 
Şərqiyyə Cəfərova uşaqlıq illərini şifahi ənənənin gözəl bilicisi Seyid Xədicənin yanın­da keçirmişdir. Özünün dediyinə görə, payız axşamları, məhərrəmlikdə, orucluqda ağbirçəklər Seyid Xədi­cəgilə yığılardılar. Həm hana toxuyar, həm də maraqlı söhbət edər, hədislər danışardılar. Uşaq vaxtın­­dan belə söh­bət­lərə marağı olan Şərqiyyə Cəfərova ağbirçəklərin ya­nında oturub söhbətlərinə qulaq asmaqla, onları hafizə­­sin­də saxla­mışdır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Oyuq (kukla) tamaşaları

İctimai-məişət mövzuları üzərində qurulan Azərbaycan kukla tamaşaları əlamətdar günlərdə, xüsusilə şənliklərdə, toylarda nümayiş olunur. Kukla tamaşaları dedikdə, el arasında “bəbək”, “oyuq” və “ipdə oyuq” adı ilə tanınan və kuklaların iştirakı ilə göstərilən tamaşalar nəzərdə tutulur. Azərbaycanda oynanan belə oyunlara “Maral oyunu”, “Tapdıq çoban”, “Şah Səlim”, “Keçəl pəhləvan” və s....

Ətraflı