AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aşpaz Seymur Cavadov

Aşpaz Seymur Cavadov 1983-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 12 saylı peşə məktəbinin məzunudur. Beynəlxalq Çempionatların qalibi, usta dərəcəli aşpazdır. O, həmçinin AMKA-nın idarə heyətinin üzvü və WİCS-in beynəlxalq dərəcəli kulinariya münsifidir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı