AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Baramaçı Ağgül Bağırova

Ağgül Bağırova Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndinin sakinidir. Hələ sovet dövründən baramaçılıqla məşğul olan Ağgül Bağırova bu sahədə uğuru nəticələr də əldə etmişdir. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra bir çox sahələr kimi baramaçılıq da unudulmuş, bu səbəbdən o, bir müddət çox sevdiyi peşəsindən uzaq qalmışdır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən ölkədə baramaçılığın yenidən bərpa edilməsindən sonra Ağgül Bağırova da digər həmkarları kimi uzun müddət ayrı düşdüyü bu sahəyə qayıtmışdır. 2018-ci ildə barama istehsalında yüksək nəticəyə nail olduğu üçün Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı