AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aşpaz Asiya Axundova

Axundova Asya İsrafil qızı 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı şəhəri 11 saylı peşə liseyinin məzunudur. Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi, usta dərəcəli aşpazdır. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosasiyasının (AMKA) üzvü, həmçinin Dünya İslam Kulinariya Birliyinin (WICS) münsifidir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı