AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aşpaz Ağakərim Şamidazə

Ağakərim Əbülfəz oğlu Şamidzadə 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Kiyev Milli Ticarət İqtisad Universitetinin magisturasını bitirib. Beynəlxalq çempionatların qalibi, usta dərəcəli aşpazdır. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosasiyasının (AMKA) İdarə heyətinin üzvüdür. Kulinariya verilişlərinin aparıcısıdır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı