AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aşpaz Simuzər Süleymanova

Süleymanova Simuzər Süleyman qızı 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı şəhəri 11 saylı peşə liseyinin məzunudur. Beynəlxalq çempionatların qalibi, usta dərəcəli aşpazdır. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosasiyasının (AMKA) üzvüdür. Dünya İslam Kulinariya Birliyinin (WICS) beynəlxalq dərəcəli kulinariya münsifidir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı