AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Xalça ustası Günel Eyvazova

Eyvazova Günel Mirzəxan qızı 1986-cı ildə Şamaxı rayonunun Cəyirli kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarından xalçaçılıq sənəti ilə maraqlanmağa başlayıb. İlk xalçanı 12 yaşında olarkən toxuyub.
 
2018-ci ildə “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan şəhərində təşkil etdiyi tədris-hazırlıq kursunda bilik və bacarıqlarını daha da təkmilləşdirib. Həmin ilin dekabr ayından “Azərxalça”nın Qobustan filialında çalışır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı