AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Aktyor Qafar Novruzlu

Novruzlu Qafar Süleyman oğlu 1964-cü ildə Ermənistanın Zəngəzur mahalında anadan olub. Bakı şəhərində musiqi texnikumunu bitirib. “Dastan” və “İrs” folklor ansambllarında çalışıb.
 
Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bir çox tamaşalarda satirik rollara dəvət alıb, məşhur aktyorlarla tərəf müqabili olub.
 
1991-ci ildən kosa rolunu oynayır. 1997-ci ildən isə dövlət səviyyəsində qeyd olunan Novruz şənliklərində Kosa obrazını canlandırır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı