AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

"Həcər" halay folklor qrupu

Qadınlardan ibarət olan bu folklor qrupu 1970-ci ildə Masallı rayonunun Şərəfə kəndində yaranmışdır. 2012-ci ildən “Həcər“ halay folklor qrupu adı altında fəaliyyət göstərir. Halay qrupunun bədii rəhbəri Dürdanə Hüseynovadır. Qrup 8 üzvdən ibarətdir. Respublika və rayon tədbirlərində fəal iştirak edən halay qrupu müxtəlif fəxri fərmanlara layiq görülmüşdür. Qrupun repertuarı toy, xına, nişan və gəlin gətirəndə oxunan mahnılardan ibarətdir. Onların arasından “Nanay-nanay”, “Ey yara xoş gəldin deyin”, “Naz atdı yar yara”, “Ay qız, bənövşə dərməyə gəlmişəm” kimi mahnıların adını çəkmək olar.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı