AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Günün nümunəsi

Mərasim yeməkləri

Azərbaycanda mərasimlər mövsüm və məişət mərasimləri olmaqla iki qrupa ayrılır. Bu mərasimlər təyinatına, oynadığı rola görə bir-birindən fərqləndiyi kimi, bununla bağlı yemək süfrəsində də fərqli xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Əhalinin ayrı-ayrı sosial qruplarının iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq gündəlik və ziyafət süfrələri bir-birindən kəskin fərqləndiyi halda, mərasim, xüsus...

Ətraflı