AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

"Teşti" folklor rəqs kollektivi

“Teşti” folklor rəqs kollektivi 1971-ci ildə yaradılmışdır. Kollektiv Ağdaş rayonunda keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edir. Dəfələrlə respublika televiziyasının müxtəlif proqramlarına çəkilmiş, respublika əhəmiyyətli müsabiqələrin iştirakçısı olmuş və diplomlarla təltif olunmuşdur. Kollektivin repertuarında “Kür qırağı” , “Ay gedən, hil olum boynuna”, “Qapını cəftələ”, “Əmioğlu-Əmiqızı”, “Gəlin səhnəsi” və s. musiqili kompozisiyalar vardır.

“Teşti” folklor rəqs kollektivinin tərkibi Pirəzə kəndində yaşayan gənc qızlardan ibarətdir. Həmin kollektivə hazırda Yaqut Məmmədağa qızı Ədilova rəhbərlik edir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Karvansara

Tarixi Azərbaycan ərazisi coğrafi mövqeyi və iqtisadi resurslarına görə çox qədim zamanlardan dünya ölkələri arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələrdə mühüm rol oynamışdır. Bəşər tarixində ilk transkontinental ticarət və diplomatiya yolu kimi qiymətləndirilən Böyük İpək Yolu Azərbaycanı dövrün beynəlxalq ticarətinə qovuşdurmuş, dünya ölkələri arasında qədim zamanlardan mövcud olan iqtis...

Ətraflı