AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

M.Ə.Sabir adına Balaxanı qəsəbə Xalq Teatrı

M.Ə.Sabir adına Balaxanı qəsəbə Xalq Teatrı 1967-ci ildə yaranmışdır. Yarandığı gündən dövlət tədbirlərində, festivallarda, Novruz şənliklərində müxtəlif tamaşalarla çıxış etmişdir. 2010-cu ildə Bakı şəhər Xalq Teatrları Festivalında “Şah Abbas və üç bacı” tamaşası ilə çıxış etmiş və “Ən fəal xalq kollektivi” nominasiyası üzrə fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 2014-cü ildə Bakı şəhər Xalq Teatrları Festivalında “Bizim kəndin xınayaxdısı” adlı tamaşaya görə birinci dərəcəli diplomla, 2015-ci ildə keçirilmiş festivalda isə “Tıq-tıq xanım” tamaşasına görə fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 2017-ci ildə II Respublika Xalq Teatrları Festivalında teatr “Heykəl danışır” tamaşası ilə çıxış etmiş və “Ən yaxşı kompozisiya” nominasiyası üzrə diplomla mükafatlandırılmışdır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Novruz bayramı

Milli bayramlar hər bir xalqın milli kim​liyini formalaşdıran, onu dünyada tanıdan əsas ünsür​lərdən biridir. Bir çox xalqlar dünyada milli bayramları ilə tanınmaları da məhz bundan irəli gəlir. Bayram​ları bu qədər önəmli edən əsas səbəb milləti bütünləşdirməsi, varlı-kasıb, böyük-kiçik fərqi qoyma​dan toplumun bütün üzvlərini bir araya gətirməsidir. Azərbaycanda belə bayramlardan bir...

Ətraflı