AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Günün nümunəsi

Lavaş

Lavaş acıtmasız, bəzən də acıtmalı xəmirdən hazırlanan, sac və ya təndirdə bişirilən nazik yayılmış çörək növüdür. Hindistandan Mərakeşə qədər geniş bir ərazidə yayılmış bu çörək növü lavaş adı ilə məhz Qafqaz, Türkiyə, İran, Mərkəzi Asiya və Volqaboyu ərazilərdə tanınmışdır. Digər türk xalqlarında bu çörək növü yuxa, yuka, yuvqa, yufka, juka, jupka adıyla tanınmışdır. Azərbaycanda alç...

Ətraflı