AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzi

Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəz 2013-cü ildə yaradılmışdır. Mərkəzin yerləşdiyi binanın ümumi sahəsi 7957.6 kv/m-dir. Mərkəzin binası tamaşa zalı, mühazirə zalları, sərgi zalları, dörd dərnək otağı və inzibati otaqlarla təchiz olunmuşdur.
 
Mədəniyyət Mərkəzində İsmayıl bəy Qutqaşınlının adına xalq teatrı və “Çinar” instrumental ansamblı fəaliyyət göstərir.Teatr 1960-cı ildə yaradılmışdır. 1962-ci ildə teatra “Xalq teatrı” adı verilmişdir. 28 oktyabr 2015-ci il tarixdə xalq teatrının nəzdində “Şəms” uşaq teatrı truppası yaradılmışdır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı