AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Xocalı rayon Mədəniyyət evi

Xocalı rayon Mədəniyyət evi 1978-ci ildə yaradılmışdır. Mədəniyyət evi hazırda Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 2009-cu ildə Goranboy rayonu Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 5 iş otağı, 150 yerlik zal və 1 foyedən ibarət bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Mədəniyyət evində 7 ştat vahidi var, onlardan 5-i əsas, 2-si texnikidir. Rayon mədəniyyət evində “Dram”, “Özfəaliyyət”, “Toxuculuq”, “Stolüstü oyunlar” olmaqla 4 dərnək fəaliyyət göstərir. “Dram” dərnəyinin 14, “Özfəaliyyət” dərnəyinin 11, “Stolüstü oyunlar” dərnəyinin 8, “Toxuculuq” dərnəyinin isə 7 üzvü vardır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Miniatür

İslam Şərqinin incəsənəti tarixində Azərbaycan miniatür sənəti üslubu, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri etibarilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Miniatür sənəti əlyazma kitablarının bədii tərtibatında mühüm rol oynayır. Bəzən bu sənət nümunəsi bədii mətni əks etdirməkdən asılı olmayaraq müstəqil səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan kitab miniatürlərinin qorunub-saxlanmış ilk nümunələri XII-XII...

Ətraflı