AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
Çəllək ustası Cahan Cəfərov
Çəllək ustası Cahan Cəfərov fəaliyyəti dövründə taxtadan hazırladığı sənət nümunələri ilə daima alıcılarını heyran qoya bilib. Onun hazırladığı çəlləklər, dibçəklər, vedrə, limon qabı, dəri aşılamaq ... Ətraflı