AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Salyan rayon Mədəniyyət Mərkəzi

Mədəniyyət Mərkəzi (Mədəniyyət evi) 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildən Mədəniyyət mərkəzi statusu almışdır. Mərkəzin yerləşdiyi bina 2 foyedən, 1 zaldan, 5 yardımçı otaqdan ibarətdir. Mədəniyyət mərkəzi görkəmli tarixçi alim, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əlövsət Quliyevin adını daşıyır. Mərkəzdə hazırda 11 dərnək və birləşmə, 5 xalq kollektivi, “Muğan” rəqs qrupu fəaliyyət göstərir.

Son illər rayonda Respublika səviyyəli bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlara misal olaraq, Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün anım gecəsini, Beynəlxalq qadınlar gününə həsr olunmuş bayram konsertini qeyd etmək olar. Novruz şənliklərində mütəmadi olaraq teatrlaşdırılmış səhnəciklər nümayiş olunur. Novruz personajlarının çıxışları, ifa olunan musiqilər tamaşaçıların zövqünü oxşayır. Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən tədbirlər mütəmadi olaraq televiziya kanallarında və mətbuatda işıqlandırılmışdır. Mərkəzin tabeliyində 29 müəssisə - 1 şəhər, 9 kənd mədəniyyət evi, 5 şəhər klubu, 14 kənd klubu fəaliyyət göstərir.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Parça toxuculuğu

Azərbaycanda tarixən parça (kətan, qumaş, yun, ipək) istehsalının şalbaflıq, kətançılıq, bəzzazlıq və şərbaflıq kimi 4 sahəsi yaranmışdı. Bu sahələrin bir qisminin daxilində məmulat növləri üzrə dar ixtisaslaşma baş vermişdi. Məsələn, ipək parçanın istehsalı keci və xam ipək toxuculuğu kimi iki fərqli istiqamətdə inkişaf etmişdi. İpəkçilik təsərrüfatı erkən orta əsrlərdən təşəkkül tapd...

Ətraflı