AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ

Xocalı rayon Mədəniyyət evi

Xocalı rayon Mədəniyyət evi 1978-ci ildə yaradılmışdır. Mədəniyyət evi hazırda Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 2009-cu ildə Goranboy rayonu Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 5 iş otağı, 150 yerlik zal və 1 foyedən ibarət bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Mədəniyyət evində 7 ştat vahidi var, onlardan 5-i əsas, 2-si texnikidir. Rayon mədəniyyət evində “Dram”, “Özfəaliyyət”, “Toxuculuq”, “Stolüstü oyunlar” olmaqla 4 dərnək fəaliyyət göstərir. “Dram” dərnəyinin 14, “Özfəaliyyət” dərnəyinin 11, “Stolüstü oyunlar” dərnəyinin 8, “Toxuculuq” dərnəyinin isə 7 üzvü vardır.

Əlaqəli nümunələr

Günün nümunəsi

Qohum-əqrəba

Azərbaycanlıların qohumluq münasibətlərini Q.Cəfərov dilçilik nöqteyi-nəzərindən bioloji, sosioloji qohumluq terminləri kimi səciyyələndirir. Bioloji-sosioloji qohumluq terminlərinin iki kateqoriyası vardır: 1) Qan qohumluğu terminləri. 2) Nikah qohumluğu terminləri. Bunlar müstəqil mikrosistemlər əmələ gətirirlər. Qan qohumluğu üzrə: ata, ana, baba, nənə (ulu baba, ulu nənə), oğul,...

Ətraflı