AZƏRBAYCAN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ
  • Ünvan: AZ1000, Bakı şəhəri, Hökumət Evi, Ü.Hacıbəyli küçəsi, 84
  • Telefon: (+99 412) 493-99-62
  • E-mail: qeyri-maddi@mct.gov.az